Pobieranie azotu jest najefektywniejsze na glebach o odczynie słabo kwaśnym do obojętnego

Na glebach o niskim pH magnez występuje w formie niedostępnej dla roślin