Wapnowanie jest jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszeniu gleby

Wysoki poziom wapnia wspomaga budowę silnego systemu korzeniowego rośliny