O firmie

4Spółka Zakład Przetwórstwa Rolnego “Małyszko-Samulak” zapoczątkowała działalność w 1996 roku w przetwórstwie rolno-spożywczym. Od roku 1997 rozpoczęliśmy rozprowadzanie nawozów oraz opału. Współpracując z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi producentami kruszyw specjalizujemy się w handlu wysokiej jakości nawozami wapniowymi. Działamy na terenie całego kraju, a w szczególności w województwach:

  • zachodniopomorskim,  pomorskim
  • wielkopolskim, kujawsko-pomorskim
  • lubuskim, warmińsko-mazurskim
  • mazowieckim, podlaskim
  • łódzkim

 

 

5ofirmieJesteśmy autoryzowanymi przedstawicielami między  innymi LafargeHolcim, Lhoist, Trzuskawica S.A., Kopalni Świętokrzyskich, Siewierza, Libiąża i innych.

Będąc w kontakcie z ośrodkami naukowymi oraz stacjami chemiczno – rolniczymi służymy producentom rolnym pomocą w zakresie stosowania nawozów wapniowych.

Z badań Stacji Chemiczno – Rolniczej wynika, że ok. 60% użytków rolnych w naszym kraju, to gleby bardzo kwaśne i kwaśne, a 25% gleby lekko kwaśne. Gleby obojętne i zasadowe stanowią zaledwie 15%. Podane wyniki nie zmieniają się od lat. Szacuje się, że rocznie z gleby na powierzchni 1ha użytków rolnych ubywa ok. 140 kg CaO. Straty te są częściowo równoważone poprzez wapnowanie, stosowanie obornika, resztki pożniwne. Jeśli nie wykonujemy zabiegu wapnowania, odczyn gleby pogarsza się. Znaczne zubożenie gleby w wapń powoduje także stosowanie nawozów azotowych fizjologicznie kwaśnych. Ocenia się, że aby zobojętnieć 100 kg siarczanu amonu – potrzeba 110 kg CaCO 3, 100 kg mocznika – 82 kg CaCO3, 100 kg saletry amonowej – 61 kg CaCO 3.

 home3

 

Wapnowanie jest jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania nadmiernemu  zakwaszeniu gleby, a zastosowanie dobrego wapna pozwala na uzyskanie odczynu odpowiedniego dla danej uprawy. Dopiero wtedy warto jest wzbogacić glebę o składniki pokarmowe zawarte w nawozach mineralnych lub organicznych.

………………………………………………………………………………………………………………………………