Monitoring zakładany przez Agencję Ochrony Votum z Bydgoszczy opiera się na uznanych za rzetelne rozwiązaniach użytkowania. To powszechna metoda zabezpieczenia dobytku, funkcjonująca przez całą dobę. Klient, który się na nią decyduje, może liczyć na natychmiastową reakcję w czasie sygnału alarmowego wydostającego się z budynku a także na atrakcyjne ceny, opierające się zwykle na 30 dniowym abonamencie.

W skład każdego systemu monitorowania obiektu wchodzą: lokalne systemy alarmowe instalowane w budynkach, jakie od razu poinformują o negatywnych okolicznościach oraz nadajniki radiowe albo modemy telefoniczne, instalowane w centralnych spersonalizowanych systemach alarmowania, zapewniających transmisję informacji o zdarzeniach, jakie zajdą w danym budynku. Agencja znana jest też z tego, iż na każdy monitoring składa się nowocześnie zaprojektowana, centralna stacja monitorowania ESOM 2000, działająca w systemie GSM, pozwalająca na odbiór sygnałów z centrali stacjonarnej.

Udostępniona jest także stacja KOBRA 2000, pozwalająca na monitorowanie budynków drogą radiową. Służby dyspozytorskie, które wszystko monitorują, są w stałym kontakcie z Policją oraz ze Strażą Miejską. W każdej sytuacji, gdy jest to konieczne, osoby zatrudnione w agencji zajmą się podejmowaniem fizycznych interwencji, ujmą podejrzanych oraz wykonują zadania związane z zabezpieczaniem przeznaczonych do ochrony obiektów. Agencja Ochrony zarządza osobistą, przyznawaną przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną częstotliwością i infrastrukturą telekomunikacyjną umożliwiającą bezprzewodowe połączenia.

Opłaty za monitorowanie, jak i za ochrona Bydgoszcz ustalone są indywidualnie, zależnie na przykład od tego, czy odbywały się wyjazdy patroli interwencyjnych, a także co wyznacza wartość przekazanego pod ochronę majątku. Ponadto obszar działań przystosowany jest do indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy, co wyznaczone jest podczas pierwszego spotkania oraz zatwierdzone jest zapisami formalnymi.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY